Actiegroepen

Alle Actiegroepen

Historici gezocht

Actiegroep 'Historic gezocht' wil meer kritische aandacht vanuit de academische wereld voor beweringen dat de geschiedenis van intellligent leven op aarde veel ouder is dan de geschiedenisboeken beschrijven. De actiegroep wil behalve historici en archeologen ook geologen en antropologen betrekken bij discussies hierover. Met name de soms immense bouwwerken die wereldwijd worden aangetroffen en die bouwkundig soms opmerkelijke overeenkomsten vertonen, vragen om meer wetenschappelijke aandacht.

Groeplidmaatschap aanvragen