Historici gezocht

Actiegroep 'Historic gezocht' wil meer kritische aandacht vanuit de academische wereld voor beweringen dat de geschiedenis van intellligent leven op aarde veel ouder is dan de geschiedenisboeken beschrijven. De actiegroep wil behalve historici en archeologen ook geologen en antropologen betrekken bij discussies hierover. Met name de soms immense bouwwerken die wereldwijd worden aangetroffen en die bouwkundig soms opmerkelijke overeenkomsten vertonen, vragen om meer wetenschappelijke aandacht.

De actiegroep wil zich laten leiden door feiten en heeft geen banden met spirituele of religieuze gemeenschappen. Kijken naar de tv-serie 'Ancient Aliens' vinden we amusant, maar zoek ons niet in die hoek. De actiegroep organiseert geen bijeenkomsten maar voert online discussies en iedereen die dat wil kan die discussies volgen als je ingeschreven staat op deze website. De actiegroep heeft geen woordvoerders en is op dit forum actief onder het account AB Historici gezocht (AB = actiegroepbestuur). Maar een echt actiegroep-bestuur zijn we dus niet. Je zou ons ook kunnen zien als de redactie die de discussie in goede banen leidt.

We willen ook zeker aandacht besteden aan video's waarin critici - de zogeheten 'debunkers' - van wilde hypothesen aan het woord komen en we nodigen dus uitdrukkelijk ook niet-leden van de actiegroep uit te participeren in de diverse discussies die over uiteenlopende hypotheses gevoerd zullen worden. Om deel te nemen aan de discussies en deze te kunnen lezen moet je je wel aanmelden als gebruiker van deze website. Daarna kun je je eventueel melden als lid van de actiegroep. Een lidmaatschap moet je zien als een teken van belangstelling voor de discussies en niet als een 'statement' dat je alle hypotheses voor waar aanneemt. Hieronder enkele voorbeelden van hypotheses waaraan aandacht wordt besteed:

  • De evolutie van de mens zoals weergegeven door de evolutietheorie hoeft niet uit te sluiten dat er - wellicht miljoenen jaren geleden - voor de opkomst van de moderne mens ook nog andere intelligente soorten op aarde hebben geleefd die bouwwerken hebben achtergelaten.
  • Er is lang geleden minimaal één keer eerder op aarde een periode geweest waarin intelligente beschavingen wereldwijd contacten met elkaar onderhielden en kennis deelden.
  • Gezien de omvang van sommige bouwformaties die op aarde worden aangetroffen is het aannemelijk dat deze gebouwd zijn door wezens die veel groter waren dan de moderne mens.

Omwille van hun privacy blijven we als leiding van deze actiegroep/discussiegroep liever anoniem. Het staat echter een ieder vrij om deel te nemen als lid of niet-lid aan discussies onder de eigen naam of onder een pseudoniem. We gaan wel als redactie wel ingrijpen (door bijvoorbeeld leden het lidmaatschap van de actiegroep te ontnemen) als mensen zich gedragen niet in lijn met de bedoelingen van deze actiegroep (spammen, schelden, e.d.). Lees ook in het centrale menu de 'Voorwaarden' er nog maar eens op na. 

Verder wensen we iedereen veel plezier met het bestuderen van of deelnamen aan onze discussies. Je kunt een lidmaatschap aanvragen nadat je een gebruikersaccount hebt aangevraagd. Als lid van onze actiegroep heb je nog toegang tot een paar extra pagina's.

De redactie van 'Historici gezocht'

Trollen alarm

Deze actiegroep bestaat niet echt en is slechts bedoeld om te illustreren hoe een omgeving voor een actiegroep gevuld zou kunnen worden. Er wordt gebruikgemaakt van accounts waarachter niet bestaande mensen schuilgaan.