Actiegroepwerkruimte (voor één maand gebruik)

Prijs: € 24,50 incl. btw (direct beschikbaar voor gebruik)

Met een gebruikersaccount kun je niet alleen lid worden van actiegroepen op deze website, maar je kunt ook zelf een actiegroepwerkruimte huren en webbeheerder daarover worden. Een actiegroepwerkruimte bestaat uit een aantal webpagina's waarop de actiegroep met behulp van tools (agenda's, discussiefora, WIKI's e.d) de interne en externe communicatieprocessen kan vormgeving.

De webbeheerder kan de werkruimte naar eigen believen aanpassen qua teksten en andere content. De webbeheerder krijgt ook als enige toestemming om actiegroepleden toegang te geven tot de de onderdelen van de werkruimte die alleen toegankelijk zijn voor actiegroepleden.

De webbeheerder kan besluiten om verzoeken om lid te worden van de actiegroep afwijzen, voorlopig afwijzen of accepteren. Bij het accepteren van een lidmaatschap kunnen aan een nieuw lid ook (maar dat kan ook op een later moment) dezelfde rechten als de webbeheerder worden verleend. Webbeheerders krijgen ook nog de beschikking over tools die alleen zij kunnen gebruiken en die niet toegankelijk zijn voor alle leden. Dit betreft bijvoorbeeld een aparte to-do-omgeving en aparte discussiefora.

Potentiële actiegroepleden kunnen zich aanmelden als lid van een actiegroep nadat zij zich eerst als gebruiker van Actiegroepen-Amsterdam.nl hebben geregistreerd. Hiervoor wordt éénmalig aan de gebruikers een vergoeding van € 2,95 in rekening gebracht. Het lidmaatschap van actiegroepleden geldt voor onbepaalde tijd tenzij het actiegroepbestuur besluit om het lidmaatschap van een actiegroeplid te beëindigen.